Sportlovsonsdag

Strax efter klockan 9:00 traskade vi iväg till Björnkälla. Där åt barnen matsäck, klättrade i träd och lekte i olika konstellationer. Vi avslutade med norsk kurragömma tillsammans. När det var dags att gå tillbaka tyckte barnen att det var för tidigt. De ville vara kvar längre och leka.

Tänk vad barnen lär sig och tränar på när vi är i skogen. De lär sig att hitta i närmiljön till ett naturområde. De får alltså lokalkännedom. När vi är ute på utflykt som den igår och den idag får barnen pröva att ta olika roller i en grupp. De lär sig att ta hänsyn till säkerhet när man promenerar i trafiken. Barnen får möjlighet att utveckla förståelse för vad som påverkar deras eget fysiska och psykiska välmående.

Läroplanen anger att eleverna ska möta ett innehåll som handlar om att initiera, organisera och delta i lekar av olika slag.

Barnen lär sig att det finns regler som måste följas för att leken ska fungera.

I det centrala innehållet (i läroplanens fjärde del) anges att eleverna ska möta idrotter och andra fysiska aktiviteter inomhus och utomhus under olika årstider och i olika väder.

Idag har de t.ex. tränat på att röra sig i naturen, de har klättrat och balanserat.

Genom att eleverna får vistas utomhus i olika väderlekar och vid olika temperaturer får de också erfarenhet av hur man ska klä sig.

Vi har även hunnit med att fira världens bästa vaktmästare som fyller 65 år idag. Han blev så glad för uppvaktningen. Efter den goda lasagnen som vi fick till lunch kunde barnen välja på en rad olika aktiviteter. T.ex. sagostund, film, rita, få naglarna målade, spela pingis, leka fritt, rita eller få en snygg ansiktsmålning.


Prenumerera på nya blogginlägg