När barnen spelar spel lär de sig turtagning och regler. När barnen leker lär de sig socialt samspel. När de bygger lego lär de sig att utveckla sin förmåga att lösa problem, de prövar och omprövar.


Prenumerera på nya blogginlägg