Fritidsråd på 2-4:ans fritidsavdelning 🍀

Idag har vi haft fritidsråd. 

Många bra förslag från alla elever. Vi ska i möjligaste mån försöka att genomföra de flesta av aktiviteterna som eleverna har föreslagit under vårterminen.

Läroplan för fritidshemmet

2.3 Elevernas ansvar och inflytande
De demokratiska principerna att kunna påverka, ta ansvar och vara delaktig ska omfatta alla elever. Elever ska ges inflytande över utbildningen. De ska fortlöpande stimuleras att ta aktiv del i arbetet med att vidareutveckla utbildningen och hållas informerade i frågor som rör dem. Informationen och formerna för elevernas inflytande ska anpassas efter deras ålder och mognad. Eleverna ska alltid ha möjlighet att ta initiativ till frågor som ska behandlas inom ramen för deras inflytande över utbildningen.


Prenumerera på nya blogginlägg

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *