Sportlovsonsdag!⛄️🍀⛸

Idag har vi varit i ishallen och åkt skridskor. ⛸ Det var fullt ös från att vi kom till att vi gick. ALLA barn 👍🏼 åkte ⛸. Det är så fantastiskt bra att det finns skridskor och hjälmar att låna i ishallen. Bara att säga till vaktmästaren så öppnar han upp skåpet och man kan välja och prova ut ett par som passar bra. Mellanmålet hade vi med oss för att slippa stressa tillbaka till skolan. Det var välbehövligt med en smörgås och en kopp varm choklad som lite paus i åkningen.

Innan vi åkte och när vi kom tillbaka så har vi haft blandade aktiviteter utifrån elevernas egna intressen. Dem har lekt, spelat spel, målat, spelat pingis, spelat bowling, utforskat ”littlebits”, lekt med Barbie, byggt med lego mm. Vi kan bara konstatera att det är härligt med lov. Alla hinner göra saker man tycker är kul.

Tack för idag🍀önskar Alex, Karin, Elin, Åsa, Ia och Camilla.

Läroplan för fritidshemmet

Centralt innehåll
Undervisningen ska behandla följande centrala innehåll.
Språk och kommunikation
Samtala, lyssna, ställa frågor samt framföra egna tankar, åsikter och argument om olika områden, till exempel etiska frågor och vardagliga händelser.
Ord och begrepp som uttrycker behov, känslor, kunskaper och åsikter. Hur ord och yttranden kan uppfattas av och påverka en själv och andra.

Natur och samhälle

Normer och regler i elevernas vardag, till exempel i lekar och spel, och varför regler kan behövas.
Demokratiska värderingar och principer, i sammanhang som är bekanta för eleverna. Hur gemensamma beslut kan fattas och hur konflikter kan hanteras på ett konstruktivt sätt.
Närsamhällets och föreningslivets utbud av aktiviteter och platser för kultur, fritid och rekreation.
Orientera sig i närmiljön och hur man beter sig i trafiken på ett säkert sätt.

Lekar, fysiska aktiviteter och utevistelse
Initiera, organisera och delta i lekar av olika slag.
Idrotter och andra fysiska aktiviteter inomhus och utomhus under olika årstider och i olika väder.
Utevistelse under olika årstider, samt närmiljöns möjligheter till vistelse i naturen och på andra platser för fysisk aktivitet och naturupplevelser.

Skapande och estetiska uttrycksformer
Skapande genom olika estetiska uttrycksformer, till exempel lek, bild, musik, dans och drama.
Olika material, redskap och tekniker för att skapa och uttrycka sig.


Prenumerera på nya blogginlägg

En reaktion på “Sportlovsonsdag!⛄️🍀⛸

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *