Torsdagsklubben på storfritids! 😃🍀

Eftermiddagen ägnades åt en hel massa olika aktiviteter. Vi spelade pingis, lekte skola, lekte i pizzerian/lägenheten, ritade, pärlade, programmerade på ipaden, byggde lego och spelade spel. Alla barn fick välja vad de ville göra. Efter allt lekande, byggande och sportande gick vi ut. Det var riktigt skönt ute. Isbacken är väldigt populär och rolig att åka i. 🛷Naturligtvis är man bara där och åker om man har hjälm på huvudet. 👩🏼‍🚒

Imorgon är det redan fredag. Tänk vad fort veckorna går.

Mvh Ia, Alex och Elin. 🍀

Fritids läroplan!

Skapande och estetiska uttrycksformer
Skapande genom olika estetiska uttrycksformer, till exempel lek, bild, musik, dans och drama.
Olika material, redskap och tekniker för att skapa och uttrycka sig.

Språk och kommunikation
Samtala, lyssna, ställa frågor samt framföra egna tankar, åsikter och argument om olika områden, till exempel etiska frågor och vardagliga händelser.
Digitala verktyg och medier för kommunikation.
Säker och ansvarsfull kommunikation, även i digitala sammanhang.
Ord och begrepp som uttrycker behov, känslor, kunskaper och åsikter. Hur ord och yttranden kan uppfattas av och påverka en själv och andra.

Natur och samhälle

Byggande och konstruktion med hjälp av olika material, redskap och tekniker.
Normer och regler i elevernas vardag, till exempel i lekar och spel, och varför regler kan behövas.
Demokratiska värderingar och principer, i sammanhang som är bekanta för eleverna. Hur gemensamma beslut kan fattas och hur konflikter kan hanteras på ett konstruktivt sätt.

Lekar, fysiska aktiviteter och utevistelse
Initiera, organisera och delta i lekar av olika slag.
Idrotter och andra fysiska aktiviteter inomhus och utomhus under olika årstider och i olika väder.

 

 

 


Prenumerera på nya blogginlägg