Torsdagskul på hela höjdens fritids! 🍀

Vi har haft ännu en fantastisk lovdag med eleverna här på fritids. Idag har huvudaktiviteten varit gladiatorerna. Alla vi vuxna var gladiatorer och barnen var utmanare. Vi höll till i idrottssalen. Barnens åsikter om gladiatorerna: Det var jätteroligt. Banan var bra. Allt var roligt. Man förstår hur mycket tid ni  fröknar har lagt ner för att göra det roligt för barnen. Vi har lärt oss att fröknarna lät oss gå förbi och vi har fått styrka.👍🏼😃

Efter mellanmål hade lillfritids storstädning. Det putsades, sorterades, dammsögs och sopades för glatta livet. Alla hjälptes åt att fixa det fint.

I övrigt har eleverna fått göra sånt som dem valt själva. Exempelvis spela bowling som just nu är jättepopulärt på storfritids, lagt pärlplattor, byggt med littlebits, spelat vanliga sällskapsspel, byggt lego, ritat, lekt skola mm.

När vi var ute på skolgården efter lunch så vattnade vi på isbanan. Många som hjälpte till och kånkade på vatten i hinkar och vattenkannor. Det ska bli spännande och pröva att åka på den imorgon. En otippad vinteraktivitet var tävling på trehjuling  idag i snön. Man skulle köra en bana och Alex tog tid.


Vintriga torsdagshälsningar från Åsa, Camilla, Ia, Alex och Karin. 🍀

Fritidshemmets läroplan 

Språk och kommunikation
Samtala, lyssna, ställa frågor samt framföra egna tankar, åsikter och argument om olika områden, till exempel etiska frågor och vardagliga händelser.

Skapande och estetiska uttrycksformer
Skapande genom olika estetiska uttrycksformer, till exempel lek, bild, musik, dans och drama.

Natur och samhälle
Olika sätt att utforska företeelser och samband i natur, teknik och samhälle, till exempel genom samtal, studiebesök och digitala medier. Hur företeelser och samband kan beskrivas, till exempel med ord och bilder.
Matematik som redskap för att beskriva vardagliga företeelser och för att lösa vardagliga problem.
Byggande och konstruktion med hjälp av olika material, redskap och tekniker.
Normer och regler i elevernas vardag, till exempel i lekar och spel, och varför regler kan behövas. Hur gemensamma beslut kan fattas och hur konflikter kan hanteras på ett konstruktivt sätt.
Hur människors olika val i vardagen kan bidra till en hållbar utveckling.
Närsamhällets och föreningslivets utbud av aktiviteter och platser för kultur, fritid och rekreation.

Lekar, fysiska aktiviteter och utevistelse
Initiera, organisera och delta i lekar av olika slag.
Idrotter och andra fysiska aktiviteter inomhus och utomhus under olika årstider och i olika väder.
Utevistelse under olika årstider, samt närmiljöns möjligheter till vistelse i naturen och på andra platser för fysisk aktivitet och naturupplevelser.


Prenumerera på nya blogginlägg

3 reaktion på “Torsdagskul på hela höjdens fritids! 🍀

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *