Härliga sportlovsfredag! ⛄️❄️🌨🍀

Vilken härlig vecka vi har haft. Och vad mycket roliga saker vi har gjort. Åka skridskor och gladiatorerna var dem roligaste aktiviteterna enligt barnen. Idag har vi varit ute väldigt mycket. Vädret har ju varit fantastiskt och lagom kallt. Många har åkt i isbanan som vi har här på gården. Man har hjälm på sig när man åker. Eleverna har också lekt kull, cyklat på trehjulingarna, byggt fort och kojor, sopat, skottat och mycket mer. Ett gäng elever från årskurs 1 städade också  i boden på eget initiativ. Det sopades, sorterades och ställdes iordning. Resultatet var strålande. Både rent och fint. Bra att eleverna själva tar ansvar för sin närmiljö.

När vi varit inne så har de varit de vanliga sysselsättningarna som att lägga pärlplattor, ritat, spelat pingis, spelat bowling och lekt. På storfritids prövade vi på yogachallenge. Man tar fram filmer på youtube och försöker att härma och stå i olika yogaställningar. Det sysselsatte oss en bra stund. Även vi vuxna var med och provade. Det är inte lätt kunde vi bara konstatera. Men otroligt roligt och lärorikt. Vi kommer definitivt att träna på det här fler gånger.

När vi åt mellanmål tittade vi på snabbreprisen av alla melodifestivalbidrag till andra chansen. Vi hade också en egen röstning och på den röstningen så tror de flesta elever att Margaret och Renaida kommer att gå vidare till final.

 

Läroplan för fritidshemmet

Undervisningen har idag behandlat följande centrala innehåll i läroplanen.

Språk och kommunikation
Samtala, lyssna, ställa frågor samt framföra egna tankar, åsikter och argument om olika områden, till exempel etiska frågor och vardagliga händelser.
Ord och begrepp som uttrycker behov, känslor, kunskaper och åsikter. Hur ord och yttranden kan uppfattas av och påverka en själv och andra.
Skapande och estetiska uttrycksformer
Skapande genom olika estetiska uttrycksformer, till exempel lek, bild, musik, dans och drama.
Olika material, redskap och tekniker för att skapa och uttrycka sig.
Natur och samhälle
Matematik som redskap för att beskriva vardagliga företeelser och för att lösa vardagliga problem.
Byggande och konstruktion med hjälp av olika material, redskap och tekniker.
Normer och regler i elevernas vardag, till exempel i lekar och spel, och varför regler kan behövas.
Demokratiska värderingar och principer, i sammanhang som är bekanta för eleverna. Hur gemensamma beslut kan fattas och hur konflikter kan hanteras på ett konstruktivt sätt.
Lekar, fysiska aktiviteter och utevistelse
Initiera, organisera och delta i lekar av olika slag.
Idrotter och andra fysiska aktiviteter inomhus och utomhus under olika årstider och i olika väder.
Utevistelse under olika årstider, samt närmiljöns möjligheter till vistelse i naturen och på andra platser för fysisk aktivitet och naturupplevelser.
Livsstilens betydelse för hälsan, till exempel hur kost, sömn och balansen mellan fysisk aktivitet och vila påverkar det psykiska och fysiska välbefinnandet.


Prenumerera på nya blogginlägg

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *