Programmering med 2:orna och skogen med 3:orna

Naturfritids blev ju tyvärr inställt idag men treorna fick gå till skogen en sväng iallafall på eftermiddagen. Dem önskade att gå till ”gläntan” som var väldigt länge sedan. Det kom igång direkt med lek och olika aktiviteter. Det samlades på is och byggdes, dem lekte med pinnar och byggde läger. Det var en skön stund i skogen.

Tvåorna hade programmering med Karin. Dem fick testa på att bygga och exprimentera med ”littleBits”. Dem har skapat musik och ljus, ljus i form av siffror.

Hälsningar Alex, Ia och Karin.

Läroplan för fritidshemmet:

Natur och samhälle
Byggande och konstruktion med hjälp av olika material, redskap och tekniker.
Normer och regler i elevernas vardag, till exempel i lekar och spel, och varför regler kan behövas.Orientera sig i närmiljön och hur man beter sig i trafiken på ett säkert sätt.
Lekar, fysiska aktiviteter och utevistelse
Initiera, organisera och delta i lekar av olika slag.
Idrotter och andra fysiska aktiviteter inomhus och utomhus under olika årstider och i olika väder.
Utevistelse under olika årstider, samt närmiljöns möjligheter till vistelse i naturen och på andra platser för fysisk aktivitet och naturupplevelser.
Säkerhet och hänsyn till miljö och andra människor vid vistelse i olika naturmiljöer. Rättigheter och skyldigheter i naturen enligt allemansrätten.

Språk och kommunikation
Samtala, lyssna, ställa frågor samt framföra egna tankar, åsikter och argument om olika områden, till exempel etiska frågor och vardagliga händelser.
Digitala verktyg och medier för kommunikation.


Prenumerera på nya blogginlägg

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *