Värdegrundsmåndag ✌🏼🍀

Idag har vi haft värdegrund på fritids. Först gick vi igenom barnens rättigheter enligt barnkonventionen, på de punkter filmen tar upp. Sedan jobbade vi med ett par dilemmafrågor tillsammans och diskuterade. Jag hade lagt in ett par frågor i Showbie som eleverna fick svara på. På bilden är det lite kloka tankar om hur man kan lösa saker och ting. Eleverna har väldigt många olika kluriga och väldigt väldigt kloka lösningar.

Efter värdegrunden var vi ute på gården och lekte. Att måla med vattenfärger i snön har blivit riktigt populärt. Det spelades fotboll, lektes bageri, kull och en hel del andra saker.

Med all rätt!
(programserie från UR-skola)

Avsnitt 8
Cilla
Om utanförskap som kan följa med barnfattigdom. Här får du möta Cilla. Hennes klass åker skridskor en gång i veckan. Cilla kan aldrig vara med för hon har inga skridskor. Hennes pappa har inte råd att
köpa några. Hon bestämmer sig för att stjäla ett par skridskor i sportbutiken.
Det handlar främst om paragraf 2,5 och 6. (barnkonventionen)
Paragraf 2
• Alla barn har samma rättigheter och lika värde. Ingen får diskrimineras.
Paragraf 5
• Barnets föräldrar eller annan vårdnadshavare har huvudansvaret för barnets uppfostran och utveckling och ska vägleda barnet då hon/han utövar sina rättigheter.
Paragraf 6
• Alla barn har rätt till liv, överlevnad och utveckling.

Det centrala innehållet från läroplanen för fritidshemmet:
Språk och kommunikation
• Ord och begrepp som uttrycker behov, känslor, kunskaper och åsikter. Hur ord och
yttranden kan uppfattas och påverka en själv och andra.
• Samtala lyssna, ställa frågor samt framföra egna tankar, åsikter och argument om olika
områden, till exempel etiska frågor och vardagliga händelser.
Natur och samhälle
• Barnets rättigheter i enlighet med konventionen om barnets rättigheter. (barnkonventionen)


Prenumerera på nya blogginlägg

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *