Förskoleklass i gläntan

Det blev en mysig eftermiddag i skogen idag. Vi har talat mycket om kläder efter väder och att man måste leka (röra sig) för att hålla sig varm. Så idag när det var dags att gå tillbaka till fritids ville de flesta vara kvar och fortsätta att leka.

 

Eleverna i fritidshemmet har ofta olika erfarenheter av naturen beroende på var de växer upp och vilka vanor de har med sig hemifrån. Läroplanen anger att eleverna ska möta innehållet utevistelse under olika årstider samt närmiljöns möjligheter till vistelse i naturen och på andra platser för fysisk aktivitet och naturupplevelser. Fysiska aktiviteter och naturupplevelser kan också handla om sinnliga upplevelser, till exempel att iaktta hur växtligheten skiftar under olika årstider, att känna på snö, vind och sand eller att upptäcka de spår som djur lämnar efter sig.

Läroplanen anger naturen och på andra platser för att eleverna ska få erfarenheter av fysiska aktiviteter och naturupplevelser i olika utomhusmiljöer. Det kan till exempel vara skogen, torget, ängen eller lekparken. Det kan också vara värdefullt att eleverna får vistas i natur som ligger bortom den absoluta närmiljön. På så sätt får de tillfälle att möta miljöer som de kanske annars inte skulle ha kommit i kontakt med.

Läroplanen anger också att eleverna ska möta ett innehåll som handlar om säkerhet och hänsyn till miljö och andra människor vid vistelse i olika naturmiljöer. Eleverna behöver utveckla en förståelse för att beteendet har betydelse både för den egna säkerheten och för andra människors säkerhet. Att bete sig på ett säkert sätt i naturen innebär bland annat att kunna anpassa sitt beteende till olika normer och regler och att kunna an­ vända utrustning på ett säkert sätt. Andra aspekter av säkerhet kan vara att veta hur man klär sig vid olika årstider och för olika väderlek, hur man kan hålla ihop i grup­pen och hur man agerar om man har gått vilse.

 

 

 


Prenumerera på nya blogginlägg

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *