Torsdagsklubben! 🍀

PĂ„ torsdagar har vi mixat Ă„ldersgrupperna  lite annorlunda Ă€n övriga dagar. Treorna och fyrorna Ă€r för sig, ettor och tvĂ„or i en grupp och slutligen förskoleklasserna i en egen grupp. Idag var ettor och tvĂ„or i skogen bakom idrottshallen. Eleverna hittade pĂ„ en massa olika saker. Dem gick balansgĂ„ng, letade efter ormar 😂 och försökte gömma sig under snön.

Treorna och fyrorna var pÄ avdelningen och fick önska vad de ville göra. Idag spelade dem  biljard, pingis, pÀrlade, ritade, byggde lego och plusplus, filmade instruktionsvideos och byggde pÄ sitt samhÀlle i minecraft. Den hÀr dagen Àr vÀldigt uppskattad av eleverna i trean.

HĂ€lsningar Alex, Ia, Karin och Gölin. 🍀

LÀroplanen för fritidshemmet

Centralt innehÄll
Undervisningen ska behandla följande centrala innehÄll.

SprÄk och kommunikation
Samtala, lyssna, stÀlla frÄgor samt framföra egna tankar, Äsikter och argument om olika omrÄden, till exempel etiska frÄgor och vardagliga hÀndelser.
Digitala verktyg och medier för kommunikation.

Skapande och estetiska uttrycksformer
Skapande genom olika estetiska uttrycksformer, till exempel lek, bild, musik, dans och drama.
Olika material, redskap och tekniker för att skapa och uttrycka sig.
Tolka och samtala om olika estetiska uttryck.
Digitala verktyg för framstÀllning av olika estetiska uttryck.
Natur och samhÀlle
Matematik som redskap för att beskriva vardagliga företeelser och för att lösa vardagliga problem.
Byggande och konstruktion med hjÀlp av olika material, redskap och tekniker.
Normer och regler i elevernas vardag, till exempel i lekar och spel, och varför regler kan behövas.

Lekar, fysiska aktiviteter och utevistelse
Initiera, organisera och delta i lekar av olika slag.
Idrotter och andra fysiska aktiviteter inomhus och utomhus under olika Ärstider och i olika vÀder.
Utevistelse under olika Ärstider, samt nÀrmiljöns möjligheter till vistelse i naturen och pÄ andra platser för fysisk aktivitet och naturupplevelser.
SÀkerhet och hÀnsyn till miljö och andra mÀnniskor vid vistelse i olika naturmiljöer. RÀttigheter och skyldigheter i naturen enligt allemansrÀtten.


Prenumerera pÄ nya blogginlÀgg

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fÀlt Àr mÀrkta *