Måndag=värdegrund 🍀

 

Vi tittade idag på sista avsnittet i programserien från UR.

Livia och Olivia hade också gjort en film som vi tittade på idag. Det var en värdegrundsfilm som handlade om kamratskap och hur det känns att inte känna sig välkommen.

Med all rätt!
(programserie från UR-skola)
Avsnitt 10
Nova
Om gruppdynamik och att våga ta ställning mot mobbning och kränkande särbehandling. Här möter
du Nova. Hon är med i en teatergrupp som ska spela Romeo och Julia. När det blir bestämt vem som ska spela huvudrollen Julia blir det oro i gruppen och en flicka blir utfryst.
Det handlar främst om paragraf 2 (barnkonventionen)
Paragraf 2
• Alla barn har samma rättigheter och lika värde. Ingen får diskrimineras.
Det centrala innehållet från läroplanen för fritidshemmet:
Språk och kommunikation
• Ord och begrepp som uttrycker behov, känslor, kunskaper och åsikter. Hur ord och
yttranden kan uppfattas och påverka en själv och andra.
• Samtala lyssna, ställa frågor samt framföra egna tankar, åsikter och argument om olika
områden, till exempel etiska frågor och vardagliga händelser.
Natur och samhälle
• Barnets rättigheter i enlighet med konventionen om barnets rättigheter. (barnkonventionen)


Prenumerera på nya blogginlägg

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *