Fritidsråd på 2-4:ans avdelning ☀️🍀🙂

Idag har vi haft fritidsråd. Vi har tagit upp vad eleverna önskar göra och prickat av på önskelistan vad vi har gjort. Vi röstade och de aktiviteterna som fick flest röster ska vi i turordning försöka hinna genomföra innan sommarlovet börjar.

Språk och kommunikation
Samtala, lyssna, ställa frågor samt framföra egna tankar, åsikter och argument om olika områden, till exempel etiska frågor och vardagliga händelser.

Natur och samhälle
Demokratiska värderingar och principer, i sammanhang som är bekanta för eleverna. Hur gemensamma beslut kan fattas och hur konflikter kan hanteras på ett konstruktivt sätt.


Prenumerera på nya blogginlägg

Fredagskul på höjdens fritids!

Äntligen har vi fått känna av lite sol och fint väder. ☀ Vi har varit ute hela eftermiddagen och haft olika aktiviteter för eleverna. Det har varit frivilligt och många har också bara lekt fritt. Dem har hoppat långhopprep, haft styrketräning med olika redskap och sin egen kropp, bandyturnering och ansiktsmålning. Men framförallt har vi fått andats frisk luft och fått sol på oss. Det behövs efter en sådan långdragen vinter.

 

Natur och samhälle
Normer och regler i elevernas vardag, till exempel i lekar och spel, och varför regler kan behövas.

Lekar, fysiska aktiviteter och utevistelse
Initiera, organisera och delta i lekar av olika slag.
Idrotter och andra fysiska aktiviteter inomhus och utomhus under olika årstider och i olika väder.
Utevistelse under olika årstider, samt närmiljöns möjligheter till vistelse i naturen och på andra platser för fysisk aktivitet och naturupplevelser.

 


Prenumerera på nya blogginlägg

Måndag=värdegrund 🍀

 

Vi tittade idag på sista avsnittet i programserien från UR.

Livia och Olivia hade också gjort en film som vi tittade på idag. Det var en värdegrundsfilm som handlade om kamratskap och hur det känns att inte känna sig välkommen.

Med all rätt!
(programserie från UR-skola)
Avsnitt 10
Nova
Om gruppdynamik och att våga ta ställning mot mobbning och kränkande särbehandling. Här möter
du Nova. Hon är med i en teatergrupp som ska spela Romeo och Julia. När det blir bestämt vem som ska spela huvudrollen Julia blir det oro i gruppen och en flicka blir utfryst.
Det handlar främst om paragraf 2 (barnkonventionen)
Paragraf 2
• Alla barn har samma rättigheter och lika värde. Ingen får diskrimineras.
Det centrala innehållet från läroplanen för fritidshemmet:
Språk och kommunikation
• Ord och begrepp som uttrycker behov, känslor, kunskaper och åsikter. Hur ord och
yttranden kan uppfattas och påverka en själv och andra.
• Samtala lyssna, ställa frågor samt framföra egna tankar, åsikter och argument om olika
områden, till exempel etiska frågor och vardagliga händelser.
Natur och samhälle
• Barnets rättigheter i enlighet med konventionen om barnets rättigheter. (barnkonventionen)


Prenumerera på nya blogginlägg