Måndag=värdegrund 🍀

 

Vi tittade idag på sista avsnittet i programserien från UR.

Livia och Olivia hade också gjort en film som vi tittade på idag. Det var en värdegrundsfilm som handlade om kamratskap och hur det känns att inte känna sig välkommen.

Med all rätt!
(programserie från UR-skola)
Avsnitt 10
Nova
Om gruppdynamik och att våga ta ställning mot mobbning och kränkande särbehandling. Här möter
du Nova. Hon är med i en teatergrupp som ska spela Romeo och Julia. När det blir bestämt vem som ska spela huvudrollen Julia blir det oro i gruppen och en flicka blir utfryst.
Det handlar främst om paragraf 2 (barnkonventionen)
Paragraf 2
• Alla barn har samma rättigheter och lika värde. Ingen får diskrimineras.
Det centrala innehållet från läroplanen för fritidshemmet:
Språk och kommunikation
• Ord och begrepp som uttrycker behov, känslor, kunskaper och åsikter. Hur ord och
yttranden kan uppfattas och påverka en själv och andra.
• Samtala lyssna, ställa frågor samt framföra egna tankar, åsikter och argument om olika
områden, till exempel etiska frågor och vardagliga händelser.
Natur och samhälle
• Barnets rättigheter i enlighet med konventionen om barnets rättigheter. (barnkonventionen)


Prenumerera på nya blogginlägg

Fredagskul med treorna! 🍀🙂

Idag var årskurs 3 och badade på Midgårdsbadet. Det är fri entré på loven för barn upp till 12 år mellan 10-14. Det var jätteroligt. Man hann dessutom med att basta efter badet. Det brukar i vanliga fall inte hinnas med. På förmiddagen hade vi lite fria olika aktiviteter som tex bowling, pärla bygga lego samt programmering. Vi tog fram blueboten och kopplade upp dem via ipaden och körde olika banor. En del elever byggde med littlebits och fick fram olika ljud och ljussken.

Tack för den här veckan.🍀 Hälsningar Karin, Alex och Ia.

Läroplan för fritidshemmet. 

Språk och kommunikation
Samtala, lyssna, ställa frågor samt framföra egna tankar, åsikter och argument om olika områden, till exempel etiska frågor och vardagliga händelser.
Digitala verktyg och medier för kommunikation.

Natur och samhälle
Normer och regler i elevernas vardag, till exempel i lekar och spel, och varför regler kan behövas.
Demokratiska värderingar och principer, i sammanhang som är bekanta för eleverna. Hur gemensamma beslut kan fattas och hur konflikter kan hanteras på ett konstruktivt sätt.
Närsamhällets och föreningslivets utbud av aktiviteter och platser för kultur, fritid och rekreation.
Orientera sig i närmiljön och hur man beter sig i trafiken på ett säkert sätt.

Lekar, fysiska aktiviteter och utevistelse
Initiera, organisera och delta i lekar av olika slag.
Idrotter och andra fysiska aktiviteter inomhus och utomhus under olika årstider och i olika väder.
Utevistelse under olika årstider, samt närmiljöns möjligheter till vistelse i naturen och på andra platser för fysisk aktivitet och naturupplevelser.


Prenumerera på nya blogginlägg