En helt vanlig tisdag på storfritids! 🍀😉

Vi startade eftermiddagen med att äta mellanmål och sedan gå ut och leka en stund. Idag har vi börjat med tregruppssystem. Det betyder att vi har delat hela gruppen i tre mindre grupper och alla har fått göra olika aktiviteter. Sen kommer vi att byta så att alla får göra allt. En grupp var i fritidsrummet med vår vikarie Cicci och dem fick pärla, rita, bygga eller spela spel. Den andra gruppen var med Karin och utövade yogachallenge. Det är när man härmar olika yogapositioner. Man brukar vara två och två för det mesta. Det finns hur mycket som helst på youtube om man vill gå in och kika. Eleverna tycker att det är jätteroligt och utmanande att försöka. Några kommentarer från eleverna  om yogachallenge: det var hur bra som helst, det var ju roligt, det var lite svårt men ändå roligt, det var skönt för man blev avslappnad samtidigt som man fick röra på kroppen. Den sista gruppen var med mig (Ia). Där fick eleverna utöva skapande. Alla fick en mall med ett äpple som dem skulle rita mönster i och färglägga.

Hälsningar Alex, Ia, Cicci och Karin. 🍀

Språk och kommunikation
Samtala, lyssna, ställa frågor samt framföra egna tankar, åsikter och argument om olika områden, till exempel etiska frågor och vardagliga händelser.

Skapande och estetiska uttrycksformer
Skapande genom olika estetiska uttrycksformer, till exempel lek, bild, musik, dans och drama.
Olika material, redskap och tekniker för att skapa och uttrycka sig.

Natur och samhälle
Matematik som redskap för att beskriva vardagliga företeelser och för att lösa vardagliga problem.
Byggande och konstruktion med hjälp av olika material, redskap och tekniker.
Normer och regler i elevernas vardag, till exempel i lekar och spel, och varför regler kan behövas.
Demokratiska värderingar och principer, i sammanhang som är bekanta för eleverna. Hur gemensamma beslut kan fattas och hur konflikter kan hanteras på ett konstruktivt sätt.

Lekar, fysiska aktiviteter och utevistelse
Initiera, organisera och delta i lekar av olika slag.
Idrotter och andra fysiska aktiviteter inomhus och utomhus under olika årstider och i olika väder.
Utevistelse under olika årstider, samt närmiljöns möjligheter till vistelse i naturen och på andra platser för fysisk aktivitet och naturupplevelser.


Prenumerera på nya blogginlägg

Värdegrundsmåndag ✌🏼🍀

Idag har vi haft värdegrund på fritids. Först gick vi igenom barnens rättigheter enligt barnkonventionen, på de punkter filmen tar upp. Sedan jobbade vi med ett par dilemmafrågor tillsammans och diskuterade. Jag hade lagt in ett par frågor i Showbie som eleverna fick svara på. På bilden är det lite kloka tankar om hur man kan lösa saker och ting. Eleverna har väldigt många olika kluriga och väldigt väldigt kloka lösningar.

Efter värdegrunden var vi ute på gården och lekte. Att måla med vattenfärger i snön har blivit riktigt populärt. Det spelades fotboll, lektes bageri, kull och en hel del andra saker.

Med all rätt!
(programserie från UR-skola)

Avsnitt 8
Cilla
Om utanförskap som kan följa med barnfattigdom. Här får du möta Cilla. Hennes klass åker skridskor en gång i veckan. Cilla kan aldrig vara med för hon har inga skridskor. Hennes pappa har inte råd att
köpa några. Hon bestämmer sig för att stjäla ett par skridskor i sportbutiken.
Det handlar främst om paragraf 2,5 och 6. (barnkonventionen)
Paragraf 2
• Alla barn har samma rättigheter och lika värde. Ingen får diskrimineras.
Paragraf 5
• Barnets föräldrar eller annan vårdnadshavare har huvudansvaret för barnets uppfostran och utveckling och ska vägleda barnet då hon/han utövar sina rättigheter.
Paragraf 6
• Alla barn har rätt till liv, överlevnad och utveckling.

Det centrala innehållet från läroplanen för fritidshemmet:
Språk och kommunikation
• Ord och begrepp som uttrycker behov, känslor, kunskaper och åsikter. Hur ord och
yttranden kan uppfattas och påverka en själv och andra.
• Samtala lyssna, ställa frågor samt framföra egna tankar, åsikter och argument om olika
områden, till exempel etiska frågor och vardagliga händelser.
Natur och samhälle
• Barnets rättigheter i enlighet med konventionen om barnets rättigheter. (barnkonventionen)


Prenumerera på nya blogginlägg

Fredagskul på hela höjdens fritids! 😃

Under mellanmålet passade vi på att ha en egen röstning inför melodifestivalen. Vi får se om vi röstar lika som hela svenska folket. På bilden kan ni ser vilken låt fritidshöjdarna gillade mest. Inte helt otippat. 😉

Efter mellanmål var vi ute en stund. Vi passade på att måla med vattenfärger i snön. Det var en populär aktivitet. Det stänktes ordentligt. Det blev en hel del unika konstverk. 😜 Det spelades även fotboll och byggdes en hel del i snön. Bäst att passa på så länge den ligger kvar.

Vi avslutade eftermiddagen med filmmys. En riktigt härlig fredag.

Trevlig helg önskar Åsa, Karin, Vera, Ia, Alex och Jocke. 

Läroplan för fritidshemmet

Skapande och estetiska uttrycksformer
Skapande genom olika estetiska uttrycksformer, till exempel lek, bild, musik, dans och drama.
Olika material, redskap och tekniker för att skapa och uttrycka sig.

Språk och kommunikation
Samtala, lyssna, ställa frågor samt framföra egna tankar, åsikter och argument om olika områden, till exempel etiska frågor och vardagliga händelser.

Natur och samhälle
Matematik som redskap för att beskriva vardagliga företeelser och för att lösa vardagliga problem.
Byggande och konstruktion med hjälp av olika material, redskap och tekniker.
Normer och regler i elevernas vardag, till exempel i lekar och spel, och varför regler kan behövas.

Lekar, fysiska aktiviteter och utevistelse
Initiera, organisera och delta i lekar av olika slag.
Idrotter och andra fysiska aktiviteter inomhus och utomhus under olika årstider och i olika väder.
Utevistelse under olika årstider, samt närmiljöns möjligheter till vistelse i naturen och på andra platser för fysisk aktivitet och naturupplevelser.


Prenumerera på nya blogginlägg

Torsdagsklubben 😃

Idag har årskurs 3 och 4 haft torsdagsklubben. Eleverna får själva välja (inom rimliga gränser😉) vad dem vill göra dessa dagar. Idag spelade dem pingis, pärlade, byggde plusplus och lekte skola. Det var många som gick hem tidigt så det var en tapper liten skara som utövade sina favoritaktiviteter.

Hälsningar Ia. 🍀

Läroplan för fritidshemmet

Skapande och estetiska uttrycksformer
Skapande genom olika estetiska uttrycksformer, till exempel lek, bild, musik, dans och drama.
Olika material, redskap och tekniker för att skapa och uttrycka sig.

Natur och samhälle
Byggande och konstruktion med hjälp av olika material, redskap och tekniker.
Normer och regler i elevernas vardag, till exempel i lekar och spel, och varför regler kan behövas.

Lekar, fysiska aktiviteter och utevistelse
Initiera, organisera och delta i lekar av olika slag.
Idrotter och andra fysiska aktiviteter inomhus och utomhus under olika årstider och i olika väder.
Utevistelse under olika årstider, samt närmiljöns möjligheter till vistelse i naturen och på andra platser för fysisk aktivitet och naturupplevelser.


Prenumerera på nya blogginlägg

Programmering med 2:orna och skogen med 3:orna

Naturfritids blev ju tyvärr inställt idag men treorna fick gå till skogen en sväng iallafall på eftermiddagen. Dem önskade att gå till ”gläntan” som var väldigt länge sedan. Det kom igång direkt med lek och olika aktiviteter. Det samlades på is och byggdes, dem lekte med pinnar och byggde läger. Det var en skön stund i skogen.

Tvåorna hade programmering med Karin. Dem fick testa på att bygga och exprimentera med ”littleBits”. Dem har skapat musik och ljus, ljus i form av siffror.

Hälsningar Alex, Ia och Karin.

Läroplan för fritidshemmet:

Natur och samhälle
Byggande och konstruktion med hjälp av olika material, redskap och tekniker.
Normer och regler i elevernas vardag, till exempel i lekar och spel, och varför regler kan behövas.Orientera sig i närmiljön och hur man beter sig i trafiken på ett säkert sätt.
Lekar, fysiska aktiviteter och utevistelse
Initiera, organisera och delta i lekar av olika slag.
Idrotter och andra fysiska aktiviteter inomhus och utomhus under olika årstider och i olika väder.
Utevistelse under olika årstider, samt närmiljöns möjligheter till vistelse i naturen och på andra platser för fysisk aktivitet och naturupplevelser.
Säkerhet och hänsyn till miljö och andra människor vid vistelse i olika naturmiljöer. Rättigheter och skyldigheter i naturen enligt allemansrätten.

Språk och kommunikation
Samtala, lyssna, ställa frågor samt framföra egna tankar, åsikter och argument om olika områden, till exempel etiska frågor och vardagliga händelser.
Digitala verktyg och medier för kommunikation.


Prenumerera på nya blogginlägg