Värdegrund på hela Höjdens fritids! 🍀

Idag har vi fortsatt att titta på programserien från UR-skola.

Efter programmet pratade vi lite om det är viktigt att vinna eller inte. Eleverna var ganska överens  om att det viktigaste är att ha roligt och få känna att man är behövd och att alla kämpar för laget.

Här kommer lite tankar om eftermiddagen som Olivia och Maximilian i årskurs 3 har gjort.

Med all rätt!
(programserie från UR-skola)

§28 Varje barn har rätt till utbildning. Grundskolan ska vara gratis.
§29 Skolan ska hjälpa barnet att utvecklas och lära sig om mänskliga rättigheter.

I seriens dramatiseringar möter vi barn som befinner sig i svåra situationer.  Med all rätt är en serie i tio (10) fristående avsnitt som vänder sig till tittare i förskoleklass och lågstadiet. I korta dramatiseringar kopplade till några av barnkonventionens artiklar möter tittaren barn som befinner sig i situationer eller omständigheter där barnkonventionen inte efterlevs fullt ut. Berättelserna utspelar sig här och nu i miljöer som alla kan känna igen sig i.
Avsnitt 7 Aysha
Om toppning av idrottslag och att inte se till barnens bästa. Här möter du Aysha. Hon älskar att spela basket. Men när det är viktiga matcher får hon sitta på bänken. Tränaren tycker inte att hon är tillräckligt bra och det är viktigare att laget vinner än att alla får spela.
Det handlar främst om paragraf 2,3,12 och 31. (barnkonventionen)
Paragraf 2
• Alla barn har samma rättigheter och lika värde. Ingen får diskrimineras.
Paragraf 3
• Barnets bästa ska komma i främsta rummet vid alla beslut som gäller barn.
Paragraf 12
• Varje barn har rätt att uttrycka sin mening och höras i alla frågor som rör henne/honom. Barnets åsikt ska beaktas i förhållande till barnets ålder och mognad.
Paragraf 31
• Varje barn har rätt till lek, vila och fritid.

Det centrala innehållet från läroplanen för fritidshemmet:
Språk och kommunikation
• Ord och begrepp som uttrycker behov, känslor, kunskaper och åsikter. Hur ord och yttranden kan uppfattas och påverka en själv och andra.
• Samtala lyssna, ställa frågor samt framföra egna tankar, åsikter och argument om olika områden, till exempel etiska frågor och vardagliga händelser.
Natur och samhälle
• Barnets rättigheter i enlighet med konventionen om barnets rättigheter. (barnkonventionen)


Prenumerera på nya blogginlägg

Discofredag 💃🏼🕺🏼på hela Höjdens fritids!

Disco 💃🏼🕺🏼

Idag på em har vi haft 80-tals disco i matsalen. Det var lite si och så med 80-tals musiken. 😉 Det riktiga draget kom igång när vi spelade Shuffla med Samir och Viktor. 😃 Det blev mer än ett par ggr kan vi lova. Discot var ett önskemål som har kommit upp på fritidsrådet.

Trevlig helg önskar vi er alla.

Läroplan för fritidshemmet

Fritidshemmets syfte och centrala innehåll

Undervisningen i fritidshemmet ska stimulera elevernas utveckling och lärande samt erbjuda eleverna en meningsfull fritid. Detta ska ske genom att undervisningen tar sin utgångspunkt i elevernas behov, intressen och erfarenheter, men också att eleverna kontinuerligt utmanas ytterligare genom att de inspireras till nya upptäckter. I undervisningen ska eleverna erbjudas en variation av arbetssätt, uttrycksformer och lärmiljöer som integrerar omsorg och lärande.

 

Skapande och estetiska uttrycksformer
Skapande genom olika estetiska uttrycksformer, till exempel lek, bild, musik, dans och drama.

Lekar, fysiska aktiviteter och utevistelse 
Idrotter och andra fysiska aktiviteter inomhus och utomhus under olika årstider och i olika väder.

 

 

 


Prenumerera på nya blogginlägg

Torsdagsklubben! 🍀 Årskurs 3 🍀

På torsdagar har treorna något som vi kallar torsdagsklubben. Dessa torsdagar har eleverna själva väldigt stort inflytande på hur verksamheten ska se ut. Idag valde de flesta att gå till idrottshallen och leka ”tomtesmyg” . Det hade dem längtat efter redan sedan förra veckan. Några elever var kvar på fritids och testade att bygga med littlebits. Littlebits är som små byggdelar som man kan skapa mängder av olika maskiner och projekt med. De olika bitarna monteras ihop med magnetiska kopplingar och det går att bygga allt från små robotar, ficklampor och väckarklockor.

Läroplan för fritidshemmet

Centralt innehåll

Språk och kommunikation

Digitala verktyg och medier för kommunikation.

Natur och samhälle

Byggande och konstruktion med hjälp av olika material, redskap och tekniker.
Normer och regler i elevernas vardag, till exempel i lekar och spel, och varför regler kan behövas.

Lekar, fysiska aktiviteter och utevistelse

Initiera, organisera och delta i lekar av olika slag.
Idrotter och andra fysiska aktiviteter inomhus och utomhus under olika årstider och i olika väder.

Påminnelse:

Imorgon fredag 16/2 har vi åttiotalsdisco mellan 14:00-15:00. 🕺🏼

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Prenumerera på nya blogginlägg

Tisdag=skapande aktiviteter 🎨📝✏️

Idag på eftermiddagen har vi fortsatt att arbeta med våra dikter och börjat att filma eleverna när de läser upp sina dikter. Efter sportlovet kommer vi att ha en vernissage där eleverna visar upp sina ”Picassomålningar” och sina dikter.

 

❤️ Lite alla hjärtans dag kort har vi också hunnit med att tillverka. Mycket klippande och klistrande blev det. ❤️

Fritidshemmets syfte och centrala innehåll

Syfte
Undervisningen i fritidshemmet ska stimulera elevernas utveckling och lärande samt erbjuda eleverna en meningsfull fritid. Detta ska ske genom att undervisningen tar sin utgångspunkt i elevernas behov, intressen och erfarenheter, men också att eleverna kontinuerligt utmanas ytterligare genom att de inspireras till nya upptäckter. I undervisningen ska eleverna erbjudas en variation av arbetssätt, uttrycksformer och lärmiljöer som integrerar omsorg och lärande.

 

Centralt innehåll

Språk och kommunikation
Samtala om olika typer av texter.
Digitala verktyg och medier för kommunikation.
Skapande och estetiska uttrycksformer
Skapande genom olika estetiska uttrycksformer, till exempel lek, bild, musik, dans och drama.
Olika material, redskap och tekniker för att skapa och uttrycka sig.

 


Prenumerera på nya blogginlägg

Fritidsråd på 2-4:ans fritidsavdelning 🍀

Idag har vi haft fritidsråd. 

Många bra förslag från alla elever. Vi ska i möjligaste mån försöka att genomföra de flesta av aktiviteterna som eleverna har föreslagit under vårterminen.

Läroplan för fritidshemmet

2.3 Elevernas ansvar och inflytande
De demokratiska principerna att kunna påverka, ta ansvar och vara delaktig ska omfatta alla elever. Elever ska ges inflytande över utbildningen. De ska fortlöpande stimuleras att ta aktiv del i arbetet med att vidareutveckla utbildningen och hållas informerade i frågor som rör dem. Informationen och formerna för elevernas inflytande ska anpassas efter deras ålder och mognad. Eleverna ska alltid ha möjlighet att ta initiativ till frågor som ska behandlas inom ramen för deras inflytande över utbildningen.


Prenumerera på nya blogginlägg