Måndag=värdegrund 🍀

 

Vi tittade idag på sista avsnittet i programserien från UR.

Livia och Olivia hade också gjort en film som vi tittade på idag. Det var en värdegrundsfilm som handlade om kamratskap och hur det känns att inte känna sig välkommen.

Med all rätt!
(programserie från UR-skola)
Avsnitt 10
Nova
Om gruppdynamik och att våga ta ställning mot mobbning och kränkande särbehandling. Här möter
du Nova. Hon är med i en teatergrupp som ska spela Romeo och Julia. När det blir bestämt vem som ska spela huvudrollen Julia blir det oro i gruppen och en flicka blir utfryst.
Det handlar främst om paragraf 2 (barnkonventionen)
Paragraf 2
• Alla barn har samma rättigheter och lika värde. Ingen får diskrimineras.
Det centrala innehållet från läroplanen för fritidshemmet:
Språk och kommunikation
• Ord och begrepp som uttrycker behov, känslor, kunskaper och åsikter. Hur ord och
yttranden kan uppfattas och påverka en själv och andra.
• Samtala lyssna, ställa frågor samt framföra egna tankar, åsikter och argument om olika
områden, till exempel etiska frågor och vardagliga händelser.
Natur och samhälle
• Barnets rättigheter i enlighet med konventionen om barnets rättigheter. (barnkonventionen)


Prenumerera på nya blogginlägg

Fredagskul med treorna! 🍀🙂

Idag var årskurs 3 och badade på Midgårdsbadet. Det är fri entré på loven för barn upp till 12 år mellan 10-14. Det var jätteroligt. Man hann dessutom med att basta efter badet. Det brukar i vanliga fall inte hinnas med. På förmiddagen hade vi lite fria olika aktiviteter som tex bowling, pärla bygga lego samt programmering. Vi tog fram blueboten och kopplade upp dem via ipaden och körde olika banor. En del elever byggde med littlebits och fick fram olika ljud och ljussken.

Tack för den här veckan.🍀 Hälsningar Karin, Alex och Ia.

Läroplan för fritidshemmet. 

Språk och kommunikation
Samtala, lyssna, ställa frågor samt framföra egna tankar, åsikter och argument om olika områden, till exempel etiska frågor och vardagliga händelser.
Digitala verktyg och medier för kommunikation.

Natur och samhälle
Normer och regler i elevernas vardag, till exempel i lekar och spel, och varför regler kan behövas.
Demokratiska värderingar och principer, i sammanhang som är bekanta för eleverna. Hur gemensamma beslut kan fattas och hur konflikter kan hanteras på ett konstruktivt sätt.
Närsamhällets och föreningslivets utbud av aktiviteter och platser för kultur, fritid och rekreation.
Orientera sig i närmiljön och hur man beter sig i trafiken på ett säkert sätt.

Lekar, fysiska aktiviteter och utevistelse
Initiera, organisera och delta i lekar av olika slag.
Idrotter och andra fysiska aktiviteter inomhus och utomhus under olika årstider och i olika väder.
Utevistelse under olika årstider, samt närmiljöns möjligheter till vistelse i naturen och på andra platser för fysisk aktivitet och naturupplevelser.


Prenumerera på nya blogginlägg

Påsklovstorsdag med treorna🍀🐣🐥

Elevernas egna önskemål om aktiviteter har vi ägnat oss åt idag. Det har varit lite av varje. Programmering, bio, biljard, pingis, pärlat, lekt i pizzerian, ritat, varit ute och spelat fotboll, kring och byggt i minecraft. Vi försöker att lyssna till elevernas önskemål vad dem själva vill göra på fritids. Det är väldigt bra att ägna lite av loven till sådana saker då eftermiddagarna i vanliga fall är väldigt korta och man inte hinner med så mycket. Det har varit en lugn och skön stämning och vi har hunnit prata och umgås med varandra. Det är också väldigt viktigt för oss pedagoger att försöka se och bekräfta alla elever och det kan vara svårt att hinna med under vanliga dagar.

 

På fredag ska fritidsbarnen i årskurs 3 åka till midgårdsbadet efter lunch. Det är ett önskemål som har kommit upp i samband med fritidsrådet som vi har en gång i månaden.

Hälsningar Alex, Ia och Karin. 🍀

Språk och kommunikation
Samtala, lyssna, ställa frågor samt framföra egna tankar, åsikter och argument om olika områden, till exempel etiska frågor och vardagliga händelser.
Digitala verktyg och medier för kommunikation.
Säker och ansvarsfull kommunikation, även i digitala sammanhang.
Ord och begrepp som uttrycker behov, känslor, kunskaper och åsikter. Hur ord och yttranden kan uppfattas av och påverka en själv och andra.

Skapande och estetiska uttrycksformer
Skapande genom olika estetiska uttrycksformer, till exempel lek, bild, musik, dans och drama.

Natur och samhälle
Byggande och konstruktion med hjälp av olika material, redskap och tekniker.
Normer och regler i elevernas vardag, till exempel i lekar och spel, och varför regler kan behövas.

 

Lekar, fysiska aktiviteter och utevistelse
Initiera, organisera och delta i lekar av olika slag.
Idrotter och andra fysiska aktiviteter inomhus och utomhus under olika årstider och i olika väder.
Utevistelse under olika årstider, samt närmiljöns möjligheter till vistelse i naturen och på andra platser för fysisk aktivitet och naturupplevelser.

 

 


Prenumerera på nya blogginlägg

Torsdagsklubben! 🍀

På torsdagar har vi mixat åldersgrupperna  lite annorlunda än övriga dagar. Treorna och fyrorna är för sig, ettor och tvåor i en grupp och slutligen förskoleklasserna i en egen grupp. Idag var ettor och tvåor i skogen bakom idrottshallen. Eleverna hittade på en massa olika saker. Dem gick balansgång, letade efter ormar 😂 och försökte gömma sig under snön.

Treorna och fyrorna var på avdelningen och fick önska vad de ville göra. Idag spelade dem  biljard, pingis, pärlade, ritade, byggde lego och plusplus, filmade instruktionsvideos och byggde på sitt samhälle i minecraft. Den här dagen är väldigt uppskattad av eleverna i trean.

Hälsningar Alex, Ia, Karin och Gölin. 🍀

Läroplanen för fritidshemmet

Centralt innehåll
Undervisningen ska behandla följande centrala innehåll.

Språk och kommunikation
Samtala, lyssna, ställa frågor samt framföra egna tankar, åsikter och argument om olika områden, till exempel etiska frågor och vardagliga händelser.
Digitala verktyg och medier för kommunikation.

Skapande och estetiska uttrycksformer
Skapande genom olika estetiska uttrycksformer, till exempel lek, bild, musik, dans och drama.
Olika material, redskap och tekniker för att skapa och uttrycka sig.
Tolka och samtala om olika estetiska uttryck.
Digitala verktyg för framställning av olika estetiska uttryck.
Natur och samhälle
Matematik som redskap för att beskriva vardagliga företeelser och för att lösa vardagliga problem.
Byggande och konstruktion med hjälp av olika material, redskap och tekniker.
Normer och regler i elevernas vardag, till exempel i lekar och spel, och varför regler kan behövas.

Lekar, fysiska aktiviteter och utevistelse
Initiera, organisera och delta i lekar av olika slag.
Idrotter och andra fysiska aktiviteter inomhus och utomhus under olika årstider och i olika väder.
Utevistelse under olika årstider, samt närmiljöns möjligheter till vistelse i naturen och på andra platser för fysisk aktivitet och naturupplevelser.
Säkerhet och hänsyn till miljö och andra människor vid vistelse i olika naturmiljöer. Rättigheter och skyldigheter i naturen enligt allemansrätten.


Prenumerera på nya blogginlägg

En helt vanlig tisdag på storfritids! 🍀😉

Vi startade eftermiddagen med att äta mellanmål och sedan gå ut och leka en stund. Idag har vi börjat med tregruppssystem. Det betyder att vi har delat hela gruppen i tre mindre grupper och alla har fått göra olika aktiviteter. Sen kommer vi att byta så att alla får göra allt. En grupp var i fritidsrummet med vår vikarie Cicci och dem fick pärla, rita, bygga eller spela spel. Den andra gruppen var med Karin och utövade yogachallenge. Det är när man härmar olika yogapositioner. Man brukar vara två och två för det mesta. Det finns hur mycket som helst på youtube om man vill gå in och kika. Eleverna tycker att det är jätteroligt och utmanande att försöka. Några kommentarer från eleverna  om yogachallenge: det var hur bra som helst, det var ju roligt, det var lite svårt men ändå roligt, det var skönt för man blev avslappnad samtidigt som man fick röra på kroppen. Den sista gruppen var med mig (Ia). Där fick eleverna utöva skapande. Alla fick en mall med ett äpple som dem skulle rita mönster i och färglägga.

Hälsningar Alex, Ia, Cicci och Karin. 🍀

Språk och kommunikation
Samtala, lyssna, ställa frågor samt framföra egna tankar, åsikter och argument om olika områden, till exempel etiska frågor och vardagliga händelser.

Skapande och estetiska uttrycksformer
Skapande genom olika estetiska uttrycksformer, till exempel lek, bild, musik, dans och drama.
Olika material, redskap och tekniker för att skapa och uttrycka sig.

Natur och samhälle
Matematik som redskap för att beskriva vardagliga företeelser och för att lösa vardagliga problem.
Byggande och konstruktion med hjälp av olika material, redskap och tekniker.
Normer och regler i elevernas vardag, till exempel i lekar och spel, och varför regler kan behövas.
Demokratiska värderingar och principer, i sammanhang som är bekanta för eleverna. Hur gemensamma beslut kan fattas och hur konflikter kan hanteras på ett konstruktivt sätt.

Lekar, fysiska aktiviteter och utevistelse
Initiera, organisera och delta i lekar av olika slag.
Idrotter och andra fysiska aktiviteter inomhus och utomhus under olika årstider och i olika väder.
Utevistelse under olika årstider, samt närmiljöns möjligheter till vistelse i naturen och på andra platser för fysisk aktivitet och naturupplevelser.


Prenumerera på nya blogginlägg