Sportlovstisdag på hela höjdens fritids!

Hej!

Idag har vi också varit ute i det härliga vintervädret. Vi gick till skogen och där grillade vi korv och lekte norsk kurragömma. Ursprungsplanerna hade varit att gå till Rävsta och grilla men det var lite för kallt för det idag. Vi höll oss närmare skolan så vi kunde gå tillbaka när vi började att frysa. Inne har vi fortsatt att planera och göra iordning för vernissagen som är på måndag. Temat är dikter och Picasso. Det har också spelats en del pingis och bowling. Lekarna i ”pizzerian” varieras i det oändliga och det hittas nästan alltid på något nytt därinne. Att lägga pärlplattor är också en populär sysselsättning som gillas av många. Både vi personal och barn tycker om när det är lov. Vi hinner med att göra så många roliga saker.

Imorgon ska vi åka skridskor. ⛸Glöm inte att ta med hjälm. 

Hälsningar Camilla, Elin, Ia, Åsa, Alex och Karin. 🍀

Fritidshemmets läroplan. Det centrala innehållet. 

Språk och kommunikation
Samtala, lyssna, ställa frågor samt framföra egna tankar, åsikter och argument om olika områden, till exempel etiska frågor och vardagliga händelser.

Skapande och estetiska uttrycksformer
Skapande genom olika estetiska uttrycksformer, till exempel lek, bild, musik, dans och drama.
Olika material, redskap och tekniker för att skapa och uttrycka sig.

Natur och samhälle
Olika sätt att utforska företeelser och samband i natur, teknik och samhälle, till exempel genom samtal, studiebesök och digitala medier. Hur företeelser och samband kan beskrivas, till exempel med ord och bilder.
Matematik som redskap för att beskriva vardagliga företeelser och för att lösa vardagliga problem.
Byggande och konstruktion med hjälp av olika material, redskap och tekniker.
Normer och regler i elevernas vardag, till exempel i lekar och spel, och varför regler kan behövas.

Lekar, fysiska aktiviteter och utevistelse
Initiera, organisera och delta i lekar av olika slag.
Idrotter och andra fysiska aktiviteter inomhus och utomhus under olika årstider och i olika väder.
Utevistelse under olika årstider, samt närmiljöns möjligheter till vistelse i naturen och på andra platser för fysisk aktivitet och naturupplevelser.
Säkerhet och hänsyn till miljö och andra människor vid vistelse i olika naturmiljöer. Rättigheter och skyldigheter i naturen enligt allemansrätten.


Prenumerera på nya blogginlägg

Underbara sportlovsmåndag! ⛄️

Äntligen sportlov!⛄️🌨❄️☀️

Idag har vi hunnit med en hel del aktiviteter. Det är väldigt skönt när man kan ta det lugnt och inte behöva stressa för att hinna med allt man vill göra. 😜 På förmiddagen innan lunch var vi inne och pärlade, byggde, lekte, spelade bowling och lekte med Barbie. Efter lunch gick vi iväg till Siriusbacken och åkte pulka. Det var fullt ös och jätteroligt. Alla var jätteduktiga att själva dra sin pulka/kälke fram och tillbaka till backen. Mellanmål åt vi när vi kom tillbaka till skolan.

Ha en fin måndagkväll och njut av vintern. ☃️❄️🌨

Läroplan för fritidshemmet

Centralt innehåll 

Språk och kommunikation
Samtala, lyssna, ställa frågor samt framföra egna tankar, åsikter och argument om olika områden, till exempel etiska frågor och vardagliga händelser.

Skapande och estetiska uttrycksformer
Lekar, fysiska aktiviteter och utevistelse
Initiera, organisera och delta i lekar av olika slag.
Idrotter och andra fysiska aktiviteter inomhus och utomhus under olika årstider och i olika väder.
Utevistelse under olika årstider, samt närmiljöns möjligheter till vistelse i naturen och på andra platser för fysisk aktivitet och naturupplevelser.
Säkerhet och hänsyn till miljö och andra människor vid vistelse i olika naturmiljöer. Rättigheter och skyldigheter i naturen enligt allemansrätten.
Skapande genom olika estetiska uttrycksformer, till exempel lek, bild, musik, dans och drama.
Olika material, redskap och tekniker för att skapa och uttrycka sig.

Natur och samhälle
Matematik som redskap för att beskriva vardagliga företeelser och för att lösa vardagliga problem.
Byggande och konstruktion med hjälp av olika material, redskap och tekniker.
Normer och regler i elevernas vardag, till exempel i lekar och spel, och varför regler kan behövas.

Lekar, fysiska aktiviteter och utevistelse
Initiera, organisera och delta i lekar av olika slag.
Idrotter och andra fysiska aktiviteter inomhus och utomhus under olika årstider och i olika väder.
Utevistelse under olika årstider, samt närmiljöns möjligheter till vistelse i naturen och på andra platser för fysisk aktivitet och naturupplevelser.
Säkerhet och hänsyn till miljö och andra människor vid vistelse i olika naturmiljöer. Rättigheter och skyldigheter i naturen enligt allemansrätten.

 

 

 


Prenumerera på nya blogginlägg

Värdegrund på hela Höjdens fritids! 🍀

Idag har vi fortsatt att titta på programserien från UR-skola.

Efter programmet pratade vi lite om det är viktigt att vinna eller inte. Eleverna var ganska överens  om att det viktigaste är att ha roligt och få känna att man är behövd och att alla kämpar för laget.

Här kommer lite tankar om eftermiddagen som Olivia och Maximilian i årskurs 3 har gjort.

Med all rätt!
(programserie från UR-skola)

§28 Varje barn har rätt till utbildning. Grundskolan ska vara gratis.
§29 Skolan ska hjälpa barnet att utvecklas och lära sig om mänskliga rättigheter.

I seriens dramatiseringar möter vi barn som befinner sig i svåra situationer.  Med all rätt är en serie i tio (10) fristående avsnitt som vänder sig till tittare i förskoleklass och lågstadiet. I korta dramatiseringar kopplade till några av barnkonventionens artiklar möter tittaren barn som befinner sig i situationer eller omständigheter där barnkonventionen inte efterlevs fullt ut. Berättelserna utspelar sig här och nu i miljöer som alla kan känna igen sig i.
Avsnitt 7 Aysha
Om toppning av idrottslag och att inte se till barnens bästa. Här möter du Aysha. Hon älskar att spela basket. Men när det är viktiga matcher får hon sitta på bänken. Tränaren tycker inte att hon är tillräckligt bra och det är viktigare att laget vinner än att alla får spela.
Det handlar främst om paragraf 2,3,12 och 31. (barnkonventionen)
Paragraf 2
• Alla barn har samma rättigheter och lika värde. Ingen får diskrimineras.
Paragraf 3
• Barnets bästa ska komma i främsta rummet vid alla beslut som gäller barn.
Paragraf 12
• Varje barn har rätt att uttrycka sin mening och höras i alla frågor som rör henne/honom. Barnets åsikt ska beaktas i förhållande till barnets ålder och mognad.
Paragraf 31
• Varje barn har rätt till lek, vila och fritid.

Det centrala innehållet från läroplanen för fritidshemmet:
Språk och kommunikation
• Ord och begrepp som uttrycker behov, känslor, kunskaper och åsikter. Hur ord och yttranden kan uppfattas och påverka en själv och andra.
• Samtala lyssna, ställa frågor samt framföra egna tankar, åsikter och argument om olika områden, till exempel etiska frågor och vardagliga händelser.
Natur och samhälle
• Barnets rättigheter i enlighet med konventionen om barnets rättigheter. (barnkonventionen)


Prenumerera på nya blogginlägg

Discofredag 💃🏼🕺🏼på hela Höjdens fritids!

Disco 💃🏼🕺🏼

Idag på em har vi haft 80-tals disco i matsalen. Det var lite si och så med 80-tals musiken. 😉 Det riktiga draget kom igång när vi spelade Shuffla med Samir och Viktor. 😃 Det blev mer än ett par ggr kan vi lova. Discot var ett önskemål som har kommit upp på fritidsrådet.

Trevlig helg önskar vi er alla.

Läroplan för fritidshemmet

Fritidshemmets syfte och centrala innehåll

Undervisningen i fritidshemmet ska stimulera elevernas utveckling och lärande samt erbjuda eleverna en meningsfull fritid. Detta ska ske genom att undervisningen tar sin utgångspunkt i elevernas behov, intressen och erfarenheter, men också att eleverna kontinuerligt utmanas ytterligare genom att de inspireras till nya upptäckter. I undervisningen ska eleverna erbjudas en variation av arbetssätt, uttrycksformer och lärmiljöer som integrerar omsorg och lärande.

 

Skapande och estetiska uttrycksformer
Skapande genom olika estetiska uttrycksformer, till exempel lek, bild, musik, dans och drama.

Lekar, fysiska aktiviteter och utevistelse 
Idrotter och andra fysiska aktiviteter inomhus och utomhus under olika årstider och i olika väder.

 

 

 


Prenumerera på nya blogginlägg

Värdegrundsarbetet på fritids F-1 samt 2-4:an🍀

Värdegrundsarbetet kommer nu på måndagar att handla om FN:s barnkonvention dvs mänskliga rättigheter för barn.

Vi kommer att titta på en serie från UR-skola som heter Med all rätt. Det är tio korta dramatiserade berättelser från olika artiklar från konventionen som sätts in i sammanhang där barnen kan känna igen sig själva eller sina klasskamrater. Berättelserna belyser barns rättigheter med syftet att ge ökad förståelse för när dessa rättigheter kränks.

LGR 11 Skolans värdegrund och uppdrag:

Utbildningen ska förmedla och förankra respekt för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande demokratiska värderingarna som det svenska samhället vilar på.

Efter varje film så diskuterar vi vad vi såg och vad man kan göra. Barnen får själva komma med förslag på alternativa lösningar.

Idag tittade vi på avsnitt 2 som handlade om Elin som har en mamma som dricker för mycket alkohol.

Efteråt pratade vi om vem man kan vända sig till om man har ett problem och vill ha hjälp. Barnen kom upp med många olika förslag på vem man kan vända sig till om man behöver hjälp.

  • En släkting
  • En granne
  • Ringa 112
  • Skolkuratorn
  • Läraren
  • Ringa BRIS 116 111
  • En vuxen som man känner förtroende för.

Om ni vill titta hemma med era barn så finns serien på UR.se/skola och heter Med all rätt.

Barnkonventionen i förkortad version:

http://rafiki.se/wp-content/uploads/Rafiki_Barnkonventionen_lattlast.pdf

Nästa vecka kommer vi att titta på avsnitt 3.


Prenumerera på nya blogginlägg

Picassotema på tisdagar!

Skapande verksamhet på tisdagar!

På tisdagar har vi skapande verksamhet och har nu börjat titta på den kända konstnären Picasso konstverk. Eleverna har fått titta på lite olika målningar som han har gjort och håller nu själva på att prova på att måla lite som Picasso. Barnen tycker att det är jättespännande och kämpar verkligen på och gör sitt bästa. Detta kommer att fortgå ett par tisdagar till och sedan kommer ni att kunna beskåda barnens i hallen där Ebbe har sitt kontor. Vi säger till när det är klart så ni föräldrar kan ta er en titt när ni hämtar erat barn.

Trevlig helg!🍀😃


Prenumerera på nya blogginlägg