Skapande på storfritids! 🍀🎨

Idag har vi gjort blad som vi ska sätta på fönstret. Först har eleverna klippt ut en ram och sedan limmat små bitar av silkespapper på baksidan av pappret.

Hälsningar Ia. 🍀

Skapande och estetiska uttrycksformer
Skapande genom olika estetiska uttrycksformer, till exempel lek, bild, musik, dans och drama.
Olika material, redskap och tekniker för att skapa och uttrycka sig.


Prenumerera på nya blogginlägg

Fritidsråd på 2-4:ans avdelning ☀️🍀🙂

Idag har vi haft fritidsråd. Vi har tagit upp vad eleverna önskar göra och prickat av på önskelistan vad vi har gjort. Vi röstade och de aktiviteterna som fick flest röster ska vi i turordning försöka hinna genomföra innan sommarlovet börjar.

Språk och kommunikation
Samtala, lyssna, ställa frågor samt framföra egna tankar, åsikter och argument om olika områden, till exempel etiska frågor och vardagliga händelser.

Natur och samhälle
Demokratiska värderingar och principer, i sammanhang som är bekanta för eleverna. Hur gemensamma beslut kan fattas och hur konflikter kan hanteras på ett konstruktivt sätt.


Prenumerera på nya blogginlägg

Fredagskul på höjdens fritids!

Äntligen har vi fått känna av lite sol och fint väder. ☀ Vi har varit ute hela eftermiddagen och haft olika aktiviteter för eleverna. Det har varit frivilligt och många har också bara lekt fritt. Dem har hoppat långhopprep, haft styrketräning med olika redskap och sin egen kropp, bandyturnering och ansiktsmålning. Men framförallt har vi fått andats frisk luft och fått sol på oss. Det behövs efter en sådan långdragen vinter.

 

Natur och samhälle
Normer och regler i elevernas vardag, till exempel i lekar och spel, och varför regler kan behövas.

Lekar, fysiska aktiviteter och utevistelse
Initiera, organisera och delta i lekar av olika slag.
Idrotter och andra fysiska aktiviteter inomhus och utomhus under olika årstider och i olika väder.
Utevistelse under olika årstider, samt närmiljöns möjligheter till vistelse i naturen och på andra platser för fysisk aktivitet och naturupplevelser.

 


Prenumerera på nya blogginlägg