Veckoplanering avd F-1

V. 23 4-8/6

Måndag, värdegrund. Vi leker lekar tillsammans ute, efter mellis.

Tisdag, skapande.

Onsdag, STÄNGT!

Torsdag, Hälsa.

Fredag, gemensamt.

V. 22 28/5-1/6

Måndag, Fritidsråd efter mellis. Vi utvärderar terminens aktiviteter och lärdom.

Tisdag, skapande.

Onsdag, IKT.

Torsdag, hälsa.

Fredag, gemensamt med 2-4orna.

 

V. 21 21-25/5

Måndag, värdegrund, vi fortsätter med Tippen.

Tisdag, skapande. Vattenspridaren direkt efter mellis, ta med badkläder och handduk.

Onsdag, IKT.

Torsdag, hälsa. Förskoleklassen åker till Sätunaparken 13:10, åter ca 15:35. 1-2orna går till gläntan och leker, åter senast 15:45.

Fredag, gemensamt med 2-4orna. Vattenspridaren som längst till 15:15.

 

V. 20 14-18 maj

Måndag, känsla,värdegrund, tema källsortering.

Tisdag, lärande, skapande, tema källsortering.

Onsdag, IKT, tema källsortering och reklam.

Etnicitet, könsroller, kroppsideal och konsumtion

Läroplanen anger att eleverna ska möta ett innehåll som handlar om etnicitet, köns­ roller, kroppsideal och konsumtion samt kritisk granskning av hur dessa företeelser fram­ ställs i medier och populärkultur. Vi människor möts ständigt av olika slags bilder och budskap i bland annat medier och populärkultur. När eleverna får tillfälle att re ektera över hur etnicitet, könsroller, kroppsideal och populärkultur framställs blir det möj­ ligt för dem att utveckla ett kritiskt förhållningssätt samt ifrågasätta och se alternativ till sådant som de annars kan ta för givet. Därigenom blir det möjligt för eleverna att kunna utmana förenklade och stereotypa skildringar. Varför skildras till exempel människor av olika etnicitet eller kön ofta på ett visst sätt? Varför vill vissa få oss att konsumera mera? Vilken typ av kroppsideal möter vi i sociala medier och vad beror det på? Den typen av samtal kan knytas till sådant som eleverna möter och intresserar sig för i fritidshemmet.

 

Torsdag, hälsa.

Fredag, gemensamt med 2-4orna.

 

V. 19 7-11 maj

Under maj och juni kommer vi på fritids att jobba med temat natur och samhälle. Vi kommer bl.a. att arbeta med källsortering och förskoleklasserna kommer att besöka brandstationen i Kolsta.

”Val i vardagen och hållbar utveckling

Eleverna ska möta ett innehåll som handlar om hur människors olika val i vardagen kan bidra till en hållbar utveckling. I fritidshemmet finns möjligheter att diskutera och problematisera de val som görs i verksamheten under en dag. Vad innebär till exempel valet av en viss typ av material eller av vissa livsmedel för våra gemensamma resurser? Hur tar vi hand om fritidshemmets material och lokaler? Hur gör sig fritidshemmet av med sådant som inte längre behövs? Vilka konsekvenser får detta för miljön? När eleverna får hjälpa till med exempelvis källsortering och kompostering har de möjlighet att utveckla förståelse för kretsloppstänkande och återvinning. Genom att koppla globala miljöfrågor som vattenbrist till elevernas egna erfarenheter, till exempel sinande brunnar på grund av långvarig torka, får eleverna möjlighet att fundera över olika val och dess konsekvenser även i ett vidare perspektiv. Att göra medvetna val kan vara svårt och komplext. Det som får positiva konsekvenser på ett plan kan få negativa efterverkningar inom ett annat område. Då är det betydelsefullt att undervisningen problematiserar valen.”

 

Måndag, vi ser film om källsortering och går till återvinningsstationen.

Tisdag, fritidshemmens dag ca 14:30- 16:20. Vi får besök av Crazy flutters, vi kommer att få prova på linedance och squaredance.

”Läroplanen anger att eleverna ska möta närsamhällets och föreningslivets utbud av aktiviteter och platser för kultur, fritid och rekreation. På så sätt kan fritidshemmet stödja eleverna att kunna forma sig en egen meningsfull fritid. Hur hittar man till exempel till det lokala biblioteket? Var i närmiljön går det att idrotta? Vilka aktiviteter kan man ägna sig åt genom det lokala föreningslivet? Här kan fritidshemmet ha ett viktigt upp­ drag att hjälpa eleverna att se vilka möjligheter som nns i närmiljön. Dessa kunskaper ökar elevernas möjlighet att själva söka sig fram till egna upplevelser och därigenom bli mer allmänbildade och engagerade samhällsmedborgare.”

Onsdag, IKT

Torsdag, STÄNGT, Kristi himmelsfärds dag.

Fredag, klämdag, öppet för föranmälda. Vi har beställt mat och anpassat personalstyrkan efter anmälningarna.

 

V. 18 30/4-4/5

Måndag Valborgsmässoafton, öppet för föranmälda.

Tisdag, 1 maj, stängt.

Onsdag, IKT, programmering och schack.

Torsdag, hälsa.

Fredag, gemensamt med 2-4orna.

 

 

Vecka 17 23-27/4

Måndag, värdegrund.

Tisdag, skapande.

Onsdag, IKT.

Torsdag, hälsa.

Fredag, gemensamt.

 

 

 

Måndag på värdegrunden spelade vi rollspel om att små äta under hela dagen. Vi fick också besök av ’tandläkare’ Camilla och Gölin som pratade om hur många ggr man ska äta om dagen. 5-6. Frukost, fruktstund, lunch, mellis, middag, kvällsmacka. Viktigt att tänka på god tandhälsa och att borsta  tänderna 2 ggr om dagen morgon och kväll. Vi tittade på filmen dr Karins stetoskop – tänderna. 🍀😊😜

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vecka 16

Måndag- VÄRDEGRUND / tandhälsa14.30-15.

Tisdag – SKAPANDE 15-15.45

Onsdag – IKT 14.30-15.00

Torsdag – HÄLSA Massage och yoga.

Fredag – Gemensamt

Mvh Åsa , Camilla ,Vera , Lotta, Gölin 🍀🎉👯👯

 

V.15

Måndag- VÄRDEGRUND 14.30-15. Utelek

Tisdag – SKAPANDE 15-15.45

Onsdag – IKT 15.15.45

Torsdag – HÄLSA

Fredag – Gemensamt

Mvh Åsa , Camilla ,Vera , Lotta.🍀🎉👯👯

 

 

 

 

 

 

 

V.13

Månd, värdegrund och utelek.

Tisd, skapande/påskpyssel

Onsd, Ikt/påskpyssel

Skärtorsdag fri lek och påskpyssel

Långfredag, stängt

 

V.12 19-23/3

Månd, värdegrund och utelek.

Tisd, skapande.

Onsd, skolan stängd, fritids öppet. Meddela om ditt barn blir ledigt.

Torsd, ute och innelek.

Fred, gemensamt.

 

 

V. 11 12-16/3

Månd, värdegrund och sedan utelek.

Tisd, tre grupper som föregående veckor, skapande ( bygga) , röris & yoga.

Onsd, IKT, tre grupper som föregående veckor, IMovie, Blue-Bot/ Alex för de andra två grupperna.

Torsd, förskoleklass går till gläntan efter skolan och är åter ca 15:30, 1-2 går till skogen nedanför sporthallen, efter mellis. Tillbaka senast 15:45.

Fred, gemensamt med 2-4orna.

 

 

V. 10 5-9/3

Måndag, värdegrund. Vernissage och öppet hus, 15-30-16:30. Vi visar barnens Picassoteckningar och deras dikter.

Tisdag, skapande, röris, yoga, vi fortsätter med grupperna.

Onsdag, IKT, Alex/Blue-bot och IMovie, vi fortsätter med grupperna.

Torsdag, förskoleklass har lässtund på fritids, 1-2orna är i sporthallen, tillbaka senast 15:45.

Fredag, gemensamt

 

V. 9, sportlov, 26/2-2/3

Många uteaktiviteter denna vecka. Viktigt att barnen har kläder efter väder. ❄ Packa gärna med extra vantar och varma sockor.

Måndag, vi går till Siriusbacken direkt efter lunchen. Tag med egen hjälm, pulka, stjärtlapp, glidare el snowracer.

Tisdag, vi går till Rävsta gamla camping 9:30. Där leker vi, äter lunch och mellanmål. Kom senast 9:20.

Onsdag, vi åker skridskor efter lunch och äter mellanmålet på plats. Medtag egen hjälm och skridskor.

Torsdag, den här dagen får barnen utmana Gladiatorerna i sporthallen.

Fredag, under veckan planerar vi, tillsammans med barnen, dagens aktivitet.

 

V. 8 19-23/2

Månd, värdegrund Med all rätt, film från barnkonventionen.

Tisd, skapande, röris, yoga. Barnen delas in i grupper, efter en treveckorsperiod har alla gjort samma sak.

Onsd, IKT, IMovietrailer, Alex och/eller Blue-Bot. Samma princip som ovan.

Torsd, förskoleklass går till sporthallen efter mellis och är tillbaka senast 15:45. 1-2 har ute- och innelek.

Fred, gemensamt med 2-4.

 

V. 7 12-16/2

Månd, värdegrund Med all rätt, barnkonventionen.

Tisd, skapande, alla hjärtans dagtema.

Onsd, IKT, IMovie-trailer.

Torsd, förskoleklassen är kvar på fritids och leker 1-2 går till Gläntan.

Fred, gemensamt med 2-4.

V 6 5-9/2 2018

Måndag, värdegrund, se tidigare inlägg om vårt värdegrundsarbete.

Tisdag, temaarbete dikter

Onsdag, temadikter dikter

Torsdag, förskoleklass går till skogen och äter mellis där, tillbaka senast 15:45. 1-2 går till sporthallen efter mellis, tillbaka senast 15:45.

Fredag, gemensamt med avd 2-4

 

V 5

Måndag, Film och diskussion i små grupper.

Tisdag, fortsätter med dikter.

Onsdag, fortsätter med dikter.

Torsdag, Fsk har massage och ettorna går till idrottshallen.

Fredag, gemensamt.

V. 4 22-26/1

Månd, värdegrundsfilm från Barnkonventionen, samtal i grupper efteråt.

Tisd, fortsättning med dikter

Onsd, fortsättning med dikter

Torsd, F går till skogen, 1-2 går till Gläntan. Tillbaka senast 15:45.

Fred, olika stationer gemensamt med 2-4

 

V. 3 15-19/1

Månd, värdegrund och fritidsråd

Tisd, dikter uppstart

Onsd, dikter, fortsättning

Torsd, F går till sporthallen ca 14:45-15:45, 1-2 går till skogen ca 13:45-15:30.

Fred, gemensamt

 

Veckoplanering för vecka 2

 

 

Vecka 51, må 18-ons 20/12, jullov 21 & 22/12

På måndag visar Kulturskolan en teater i musikrummet. Den börjar 15:30 och håller på i ca 30 min. Fråga ditt barn om han eller hon  vill gå, på så sätt kan du planera för hämtning. De som inte vill gå är kvar på fritids.

Vi fortsätter med adventssamling med Pelle Svanslös julkalender och  julpyssel.

På torsdagen slutar skolan 10:45, då är fritids öppet för de som anmält. Fredagen är vi kvar på fritids med föranmälda barn.

 

 

Vecka 50, 11-15/12

Vi fortsätter med adventssamling och julpyssel. Sedan får de som vill se julkalendern Pelle Svanslös (förskoleklasserna ser vissa avsnitt från Sunes jul). Barnen kan även göra andra saker, som t.ex. spela spel, pärla, rita och leka.

På torsdagen, den 14/12 går förskoleklassen till skogen direkt efter skolans slut. Ettorna är kvar och pysslar på fritids med Helena och Gölin.

 

 

Vecka 49, 4-8/12

Varje dag kommer vi att julpyssla och ha en adeventssamling. På samlingen kommer vi att dra ett visst antal lappar med barnens namn på och barnen kommer att få en ”överraskning”. De som vill kommer att få se på julkalendern Sunes jul.

Vecka 48, fredagen den 1/12 börjar vi med adventssamling.

Måndag- fredag Vecka 47,  20-24 november

Måndag, värdegrund, vi ser film från barnkonventionen och samtalar efteråt i grupper.

Att samtala och lyssna

Eleverna ska möta ett innehåll som handlar om att samtala, lyssna, ställa frågor samt framföra egna tankar, åsikter och argument om olika områden. Att bygga upp kunskaper i att samtala är en komplex process. Färdigheter i att samtala har betydelse för att eleverna ska kunna utveckla tilltro till sin språkförmåga. Elevernas egna tankar, åsikter och argument kommer ofta upp naturligt, till exempel i samband med en problemlösande aktivitet, en konflikt eller något eleverna har hört, sett eller läst. Då finns det tillfälle att fånga upp och stödja elevernas tankar i ett samtal genom att ta det eleverna säger på allvar, ställa följdfrågor och visa intresse för fördjupad och fortsatt kommunikation.

Att lyssna och ställa frågor är viktiga aspekter av att samtala och kommunicera och när eleverna får möjlighet att utveckla de aspekterna kan samtalen breddas och fördjupas. Det är också möjligt att skapa aktiviteter i fritidshemmet som aktivt uppmuntrar eleverna till att samtala och lyssna – till exempel problemlösning i grupp, rollspel eller ett medvetet arbete med undersökande och reflekterande samtal. I samband med samlingar finns det ofta möjlighet att samtala i lugn och ro om sådant som är angeläget för gruppen

Tisdag, skapande, vi gör färdigt Picassotavlorna. De ska bli färdiga idag.

Onsdag, IKT

Torsdag, hälsa,  förskoleklassen knyter ihop säcken på ”Jag i samhället”. 1-2orna går till  sporthallen.

Livsstilens betydelse för hälsan

Eleverna ska möta innehållet livsstilens betydelse för hälsan, något som har nära beröringspunkt med skollagens skrivningar om att fritidshemmets syfte är att erbjuda eleverna en meningsfull fritid samt vila och rekreation10. Undervisningen kan ta sin utgångspunkt i vardagen och handla om olika mat, sömnoch motionsvanor som kroppen mår bra alternativt tar skada av. Det går också att närma sig innehållet genom ett utforskande arbetssätt med jämförelser av olika aktiviteter och företeelser. Vad är ett bra mellanmål och hur kan ett sådant tillredas? Hur mycket energi går det åt för att rita, städa eller cykla? Hur känns det i kroppen att göra någonting när man har sovit bra eller dåligt? Vad händer om man väntar med mellanmålet en dag och blir riktigt hungrig? När eleverna reflekterar över sina upplevelser kan de dra slutsatser av sina erfarenheter. På så sätt kan grunden för en medvetenhet om sitt eget beteende och sin livsstil läggas.

Fredag, gemensamt med 2-4orna.

 

Vecka 46, 13-17 november, barnboksveckan

Måndag, värdegrund, gemensamt med 2-4.

Tisdag, skapande, vi fortsätter med Picassomålningarna.

Skapande och estetiska uttrycksformer

Det här kunskapsområdet lyfter fram ett innehåll som ger eleverna möjlighet att skapa och uttrycka sig genom olika estetiska uttrycksformer. Genom innehållet får eleverna möjlighet att samtala om och re ektera över sitt eget och andras skapande. Det hand­ lar även om att eleverna ska få möta en bredd av skapande och därmed ges möjlighet att utveckla olika sätt att uttrycka sig på.

Onsdag, IKT, vi delar in i tre grupper och barnen får lära sig om programmering.

Torsdag, nationella läsdagen, det kommer att bli högläsning från klassiska sagor, i olika rum, som barnen kan välja på. De kommer att få skriva upp sig på vilken bok de vill lyssna på.

Fredag, gemensamt med 2-4 orna. Idag ska vi fortsätta med sagotemat från pyjamasparty. Barnen kommer att skriva egna sagor med hjälp av olika tekniker.

 

Vecka 45, 6-10/11

Måndag, Värdegrund och fritidsråd

Tisdag, skapande, tema Picasso

Onsdag, IKT programmering

Torsdag, Förskoleklassen går fotopromenad. Vi går direkt efter skolans slut och är tillbaka ca 15:30.

Fredag, gemensamt med 2-4an

 

 

Vecka 43, 23-27/10

Måndag, värdegrund tillsammans med 2-4orna

Tisdag, skapande, vi fortsätter med lyktorna. Har du en glasburk över så tar vi gärna emot den.

Onsdag, IKT, barnen är indelade i tre grupper och möter en ny station varje vecka under en treveckorsperiod. Vi arbetar med programmering.

Torsdag, hälsa, F har spa på fritids och 1-2orna är i sporthallen.

Fredag, gemensamt med 2-4 orna har vi pyjamasparty, på den internationella nalledagen. Barnen har på sig pyjamas och har med sig sin favoritnalle. Vi kommer att ha fokus på sagostund. Vi avslutar ca 15:00.

 

V. 42 16-20/10

Måndag, värdegrund tillsammans med 2-4:orna.

Tisdag, skapande, vi börjar med Halloweentema.

Onsdag, IKT, vi fortsätter att se en programmeringsfilm.

Torsdag, hälsa,  F-klasserna går till skogen och äter mellis ute. Tillbaka ca 15:30.  1-2:orna har hälsa på fritids.

Fredag, gemensamt med 2-4orna.

 

 

V. 41

Måndag, värdegrund

Tisdag, skapande

Onsdag, IKT programmeringsfilm

Torsdag, hälsa Förskoeklassen går på promenad i närområdet och tittar var barnen bor. Vi äter mellis utomhus.

Läroplanen anger att eleverna ska möta ett innehåll som handlar om säkerhet och hänsyn till miljö och andra människor vid vistelse i olika naturmiljöer. Eleverna behöver utveckla en förståelse för att beteendet har betydelse både för den egna säkerheten och för andra människors säkerhet. Att bete sig på ett säkert sätt i naturen innebär bl.. att kunna anpassa sitt beteende till olika normer och regler och kunna använda utrustning på rätt sätt. Andra aspekter av säkerhet kan vara att veta hur man klär sig vid olika årstider och för olika väderlek, hur man håller ihop gruppen och agerar om man har gått vilse.

1-2 har spa, yoga och massage.

Fredag, gemensamt md 2-4an.

V.40

Måndag- VÄRDEGRUND Rollspel ute 14.40 ( Amanda E, Olivia, Maria , Ebba och Tyra.) utelek.

Tisdag – SKAPANDE, vi fortsätter med hösten.

Onsdag – Bullbod i Boden ca 14.45. Vi firar kanelbullens dag. IKT, vi ser en film om programmering.

Torsdag – HÄLSA fsk idrottshallen. 1-2:or grupper. Spa, massage och yoga. Läroplanen anger att eleverna ska ges förutsättningar att utveckla en allsidig rörelseförmåga. Det handlar om att utveckla rörelseglädje, koordination, uthållighet och rörlighet.

Fredag – Gemensamt F-4 ute/ inne. 😁🍀

Trevlig helg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V. 39 25-29 september

Måndag, värdegrund

Tisd, skapande, hösttavlor med löv. Vi lär oss att skapa och uttrycka oss, med hjälp av olika tekniker.

Onsd, programmering, vi fortsätter med grupperna och roterar så att alla har varit med på allt.

Torsd studiedag på skolan, fritids är öppet för föranmälda. Vi går till Rävsta camping. Där leker vi och grillar. Barnen får lära sig om hur man vistas ute i naturen under olika årstider, samt hur man klär sig. Dvs kläder efter väder.

Fredag studiedag på skolan, fritids är öppet för föranmälda. Vi är kvar på fritids, där vi busar och leker tillsammans. Barnen får träna på sociala samspelet i lekar. När de spelar spel lär sig barnen om regler och turtagning.

 

V. 38 18-22/9

Månd Värdegrund

Tisd Skapande. Vi använder olika material, redskap och tekniker för att skapa och uttrycka sig. Vi tränar bl.a. på att klippa, förstå matte, i form av hälften.

Onsd IKT, vi fortsätter med programmering.  Eleverna ska få möta digitala verktyg.

Torsd F-klass promenerar i närområdet, tittar var barnen bor. Vi tar med mellis och äter ute. Ettor och tvåor har hälsogrupper. Förskoleklasserna tränar idag på att hitta och orientera sig i närmiljön.

Fred Gemensamt med storfritids.

Vi påminner om kläder efter väder. ☀🌧😉😉

 

Vi äter mellis 13.50 varje dag. Sen utelek en stund. Kom ihåg väder efter kläder.🤸‍♀️😊

V.37

Måndag- VÄRDEGRUND efter mellis. Utelek

Tisdag- SKAPANDE 15.00 ute/ innelek.

Onsdag- IKT 14.50-15.30 innelek.

Torsdag – 14.50-15.30 massage fsk.

1-2:or 13.45-15.30 mellis ute sen innelek på 2-4:ans fritids.

Fredag- gemensamt 14.50-15.30. Just dance, skapande, långrep, utelek.

Trevlig helg önskar vi Camilla, Åsa, Vera, Gölin och Helena. 🍀😊😊😊

 

 

 

 

 

 

Hejsan alla föräldrar. Vi vill påminna er om att se över era barns kläder. Vi är ute i alla väder och eleverna bör ha regnkläder, stövlar och extrakläder. Prata med era barn om att det är viktigt att använda regnkläder för att inte bli blöta och smutsa ner sina kläder som i sin tur smutsar ner vår fina innemiljö😊🍀🍀

V.35

Måndag-VÄRDEGRUND med F-4 efter mellis-15.00(idag ska jag visa någon att jag är glad över att se honom/ henne.)

Tisdag- Inne/ utelek

Onsdag- IKT

Torsdag – 1-2:or går till skogen 13.50-15.30 nedanför idrottshallen och äter mellis där. Elin, Vera , Gölin och Helena

Fsk massage 14.50-15.30 Camilla och Åsa

Fredag- Gemensamt F-4

Trevlig helg önskar Vera, Camilla , Åsa , Gölin och Helena 💕🍀🍀

 

 

 

 

 

 

 

 

V.23

Måndag- klämdag. Fritids för de elever som anmält omsorg.

Tisdag- LOV

Onsdag- utvärdering efter mellis. Utelek 🌸

Torsdag- IKT efter mellis

Fredag- gemensamt med 2-4 ✌

Trevlig helg 🍀🌸🌞😎

V.21

Måndag – VÄRDEGRUND  utelek med F-4 gemensamt efter mellis.

Tisdag –  HÄLSA uterörelse. Sagostund valfritt 15-15.30 Vera

Onsadg – SKAPANDE såpbubblor och ansiktsmålning.

Torsdag – LOV

Fredag – klämdag . Verksamhet för de elever som anmält omsorg.

Trevlig helg🍀🤸‍♂️🌞🐝❤

 

 

 

 

 

 

 

V.20.

Måndag-  VÄRDEGRUND ute gemensamt med F-4 efter mellis. Innelek .

Tisdag – HÄLSA – skogen Gläntan efter skolan och åter tillbaka 15.45. Vi äter mellis där. Skogsbingo erbjudes.

Onsdag- öppet hus för hela Höjden 15-17.

Torsdag- IKT 15-15.30

Fredag- Gemensamt F-4 utelek/ innelek

trevlig helg önskar vi på Höjden 🎉

 

 

 

 

 

 

 

V.19

onsdag – utelek/ innelek

torsdag- IKT i grupper 15-15.30

fredag – Barr och pinne – Allemansrätten. Utelek efter mellis gemensamt med F-4. Brännbollsvariant på grusplanen valfritt😀🤸‍♀️⛹️‍♀️🍀

 

 

 

V.18

Måndag- Stängt

Tisdag- HÄLSA/ massage i grupper 15.00-15.20

Onsdag- Skapande

Torsdag – Utedag med F-4 gemensamt.

Fredag- ute/ innelek.

Trevlig helg önskar Elin, Vera , Camilla och Edvin 🍀

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V.17

vi äter mellanmål kl 14. Sen går vi alla ut och leker en stund innan aktiviteterna startar ca 15 varje dag.

måndag – VÄRDEGRUND frialeken🍀

Tisdag – HÄLSA idrottshallen / spa ( valfritt) 🤸‍♀️⛹️‍♀️🤼‍♂️🙏

onsdag – SKAPANDE  vitsippor

torsdag – IKT

fredag – ute/ innelek

Tack för denna vecka och trevlig helg önskar vi Vera , Camilla , Elin, Gölin och Edvin 😀🍀❤

 

 

 

 

 

 

Viktigt/ kort varsel! Kom ihåg att lämna in semester lapparna senast fredag. Tack 🏊‍♀️🤽‍♂️🤸‍♂️🏄‍♀️🌞✌

V.16

Tisdag – HÄLSA / massage i grupper kl 15-15.20🍀

Onsdag- SKAPNDE / göra tussilago.

Torsdag- IKT / programmering Bee-Bot 🐝

Fredag- ute/ innelek F-1

trevlig helg önskar Elin, Camilla, Vera och Edvin

 

 

 

 

 

V,15

Påsklov 🐣⭐

Planering finns i hallen.

V.14

måndag-VÄRDEGRUND. Tittar på filmen hur många lingon finns det i världen tillsammans med 2-4.

tisdag-HÄLSA. Efter mellis läser vi saga i tre grupper.

onsdag-SKAPANDE. Fortsätter med att påskpyssla 🐣

torsdag-IKT

fredag- gemensamt med 2-4 inne och ute 🍀🌸🌟

V.13

måndag- VÄRDEGRUND.  Rollspel och film ( om att vara olika)

tisdag- HÄLSA. Lila grupp idrottshallen Edvin. Grön och gul massage grupper Elin och Vera.

onsdag – SKAPNDE. Påskpyssla

torsdag -IKT

fredag – gemensamt med F-4 ute/ inne. Idag får man klä sig i indian eller cowboy tema. 🤠🍀 trevlig helg. Camilla , Vera, Elin och Edvin.

 

 

 

 

 

 

V.12🍀😊

måndag – värdegrund KÄNSLA

tisdag- STUDIEDAG. Samling 9.00. Vårstädning ute på gården 9.30-11.30. Lunch. Frilek/ mellis 14. Ute/innelek.

onsdag- SKAPANDE.

Torsdag – IKT

fredag – Utedag gemensamt F-4

Camilla, Elin, Vera och Edvin❤

 

 

 

 

 

 

V. 11

Måndag- Utelek efter mellis, sedan värdegrunds film och rollspel gemensamt med 2-4.

Tisdag- Hälsa, efter mellis går vi till sporthallen 14:45-15:45

Onsdag- Skapande

Torsdag- IKT i tre grupper efter mellis.

Fredag- Gemensamt med 2-4 🌸😃✌

 

Vi kommer att bjuda in föräldrar till Höjdens vernissage onsdag 8/3 kl 15-16.30.

Vårt fokus på fritids under veckorna 7-8 kommer vara att producera till vernissagen. 🍀✌

 

V.7-8

måndag- 3- grupper inför vernissagen.

tisdag – 3- grupper inför vernissagen.

Onsdag- 3- grupper inför vernissagen.

Torsdag – 3- grupper inför vernissagen.

Fredag – gemensamt F-4 ☺🍀

 

 

 

 

 

V,6

måndag- utelek efter skolan. Mellis sedan IKT i tre grupper.

tisdag- Vi tittar på hälsofilm efter mellis.

onsdag- skapande. Vi håller på med dinosaurier inför vernissagen.

torsdag- värdegrund

fredag- gemensamt med 2-4 fritids 🍀🌸😊

 

V.5

måndag- utelek efter skolan. Mellis. IKT-15.00. Innelek.

tisdag – grupper / grön – idrottshallen , lila barnkonvention, gul massage yoga loftet. 15-15.45

Onsdag – information om kommande vernissage v. 10

torsdag- värdegrundsfilm , utelek.

fredag – gemensamt F-1 15-16.

mvh Vera, Camilla Elin och Edvin 🍀🍀

 

 

 

 

 

V.3

Måndag-IKT, vi jobbar med Ipaden.

Tisdag-15-15.30 hälsa grupper, innelek.

Onsdag- Skapande

Torsdag- 14.20 Värdegrund sedan utelek 🌨

Fredag-Gemensamt F-4 😃

V.2

Tisdag – 15-15.45 Hälsa grupper. Innelek.

Onsdag – 15.00 skapande. Göra klart påbörjade arbeten. Innelek.

Torsdag – 14.20 värdegrund. Utelek- 15.45 ca

Fredag – Gemensamt F-4 😁🍀

 

 

 

 

Måndag – Adventssamling , idrottshallen 14.45-16.00.

Tisdag – Adventssamling , innelek/ utelek

Onsdag- jullov från 10.30 och sen fritidsverksamhet. Ute/ / innelek.

Torsdag och Fredag  – fritidsverksamhet för de elever som är anmälda på lovet.

Viktigt!  Vid sjukdom och ledighet är det viktigt att ringa så fort man vet så maten kan avbeställas i köket 😏👍🍀

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V. 50

Måndag – Adventssamling, Julpyssel F-4 15.00-15.45.

Tisdag- Adventssamling,  Julpyssel F-4 15.00-15.45.

Onsdag – Adventssamling

Torsdag – Adventssamling

Fredag- Advenssamling.

Vi har fått massa nya leksaker som vi leker för fullt med, tex lego city, lego friends, nya spel, djur , beyonicles, mm.

Vecka 49

Måndag/hälsodag: Adventssamling 13.15,  idrottshallen 14.45-15.45.

Tisdag: Adventssamling  med saga och pyssel.

Onsdag: Adventssamling och pyssel.

Torsdag: Adventssamling och pyssel.

Fredag: Nobelmellanmål med diplom utdelning. Eleverna får gärna klä sig extra fint denna dag.

Vecka 48

Måndag/hälsodag:  Massage i grupperna grön, lila och gul.

Tisdag/hälsodag: Lekar i idrottsalen.

Onsdag/skapande: Vi gör adventsljusstakar.

Torsdag: Adventssamling med julsaga, 14.45.

Fredag: Adventssamling 13.15.  14.45 idrottsalen eller julpyssel.

Vecka 47

Måndag/hälsa. Spa-låda, manikyr och sagoläsning.

Tisdag/hälsa. Vi går till skogen, tillbaka 15.45.

Onsdag/skapande. Vi gör en gemensam gran av våra händer.

Torsdag/värdegrund. Vi går till idrottshallen och leker lekar.

Fredag

 

Vecka 46

Måndag – efter mellis har vi grupper. Spa- lådan , massage och manikyr. Frilek

Tisdag – idrottshallen 14.30-15.45 ca Alla

Onsdag – skapande

Torsdag – värdegrund

Fredag – ute och innelek.

 

 

 

 

 

 

 

 

Idag har vi haft skapande och gjort fars dags kort…❤image image image image image image image image image image image

 

 

 

Vecka 45

Måndag: Manikyr, spalådan och massage 13.15-14.00.

Tisdag: Skogen, tillbaka 15.45.

Onsdag: Skapande: Farsdagskort/pyssel.

Torsdag: Värdegrund/stoppljuset.

Fredag:

 

 

 

V.42

måndag – idrottshallen killar 14.30-15.30. Massage tjejer. Innelek.

Tisadag- utelek efter mellis. Spel, bygga, rita, måla, leklådor.

onsdag – skapande / smycken. Utelek.

torsdag- värdegrund , värdegrundsfilm.utelek, innelek.

fredag – Pyjamasparty för alla på fritids. 14-15.30.

Medtag pyjamas ett glatt humör☺🎤🎈🎈

 

 

Vecka 40

Torsdag:  Fri lek ute och inne. Görlig hjälper oss på fritids F-1.

Fredag: Just dance och öppen scen ute.

Vecka 41

Måndag: Flickorna går till idrottshallen, Alexander och Veronica spelar brännboll med de elever som vill.

Tisdag: Vi äter mellis ute på gården och har olika aktiviter, ansiktsmålning, hoppa hopprep, pingis och fotboll.